Vad är LKR?

LKR står för Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation. Medlemmarna är legitimerade av Socialstyrelsen.

LKR grundades 1936 och har sedan dess drivit medlemmarnas och professionens frågor.

LKR – en medlemsorganisation

Ständigt lärande är ett krav för medlemskap i LKR. LKRs medlemmar har möjlighet att välja bland ett omfattande utbud internationella kurser. LKR anordnar bland annat två årliga fortbildningskurser. Kurserna är även ett forum för att träffa kollegor och utbyta erfarenheter.

Medlemmarna erbjuds många möjligheter och förmåner genom LKR, bland annat tillgång till ett stort internationellt nätverk tack vare sin professionsgodkända utbildning.

Delar av medlemsavgiften går till svensk forskning inom kiropraktik. Bland LKRs medlemmar finns fyra disputerade kiropraktorer. Tack vare LKRs forskningsstöd och de ytterligare medel som LKR:s medlemmar bidrar med, påbörjar ytterligare en av LKRs medlemmar sina doktorandstudier i januari 2018.

En av LKRs huvudfrågor är att etablera en svensk universitetsutbildning inom kiropraktik. Fram till dess att en svensk universitetsutbildning till kiropraktor har etablerats stöder LKR svenska kiropraktorstuderande vid de utländska universitetsutbildningarna godkända av professionen. LKR ger finansiellt stöd till svenska studenters samverkan med andra studenter i det internationella nätverket WCCS för att främja politiskt engagemang. LKR tillhandahåller ett omfattande introduktionsprogram för de nyutexaminerade kiropraktorer som har erhållit en professionsgodkänd examen utomlands. Programmet ger en introduktion till svensk hälso- och sjukvård och är ett av flera forum för kompetensutveckling för LKRs medlemmar. De legitimerade kiropraktorer som verkar som handledare under de nyutexaminerades år med praktisk tjänstgöring erhåller handledarutbildning, vilket är ett krav från LKR.

LKRs tre huvudfrågor

1. Folkhälsoutmaning

Besvär med rygg och nacke är en av de stora folkhälsoutmaningarna i Sverige. Folkhälsomyndighetens nationella enkät 2016 visar att 46 % av alla svenskar haft besvär i rygg under det senaste året och 50 % har haft nackbesvär. Kiropraktorer har expertkompetens inom rygghälsa och ryggradsrelaterade besvär och kan vara en del av lösningen för att hjälpa vid dessa besvär.

2. Svensk universitetsutbildning för kiropraktik

LKR verkar för att en universitetsutbildning för professionen etableras i Sverige enligt dansk modell. Vid Syddansk Universitet studerar kiropraktorstuderande tillsammans med läkarstuderande under de tre första åren och under de två sista studieåren fokuserar man på att utveckla sina kunskaper, diagnosticera, behandla och fungera som en aktör inom den etablerade vården för att ge patienten det bästa och mest effektiva omhändertagandet. Etablering av en svensk kiropraktorutbildning liknande dansk modell skulle bidra till att stärka forskningen och kunskapen kring ryggradsrelaterade besvär.

3. Integration inom hälso- och sjukvården

LKR arbetar för att öka allmänhetens kunskap om kiropraktorers verksamhetsområde och att öka integreringen inom hälso- och sjukvården. Högutbildad personal inom hälso- och sjukvården med expertis inom rygghälsa kan vara en del av lösningen för folkhälsoutmaningen.

Läs mer om LKRs frågor under Politik och påverkan.

LKRs medlemskap i internationella organisationer

LKR är medlem i World Federation of Chiropractic och European Chiropractors’ Union. Organisationerna arbetar för att främja kiropraktiken i andra delar av världen, för att professionen ska få legitimitet i länder där reglering saknas och för att öka yrkets status globalt. WFC är medlem i Världshälsoorganisationen, WHO, och dess organ för medicinsk vetenskap.

Samarbetet är av stor betydelse även för kiropraktiken i Sverige. Det pågår en stark professionsutveckling internationellt och LKR följer aktuell forskning och förebilder. LKRs medlemmar har tillgång till ett kontaktnät över hela världen och får tillgång till stort antal kurser och utbildningar.

Medlemskap i svenska organisationer

LKR är medlem av Sacoförbundet SRAT. Det ger en naturlig kontaktyta med övriga förbund inom hälso- och sjukvården och en röst i fackliga frågor.

LKR är branschförbundsmedlem i Företagarna, som verkar för att underlätta småföretagandet i Sverige.

LKR är även verksam inom Alliansen för rörelseorganens sjukdomar, ARoS .Föreningen består av patientföreningar och professionsförbund inom hälso- och sjukvården. Syftet är att bidra med en helhetssyn på rörelseorganens sjukdomar och minska dess konsekvenser och kostnader för individ och samhälle.