Andreas Eklund

PhD, postdok vid Karolinska Institutet
2002 utexaminerades Andreas till kiropraktor från Anglo-European College of Chiropractic, England – BSc (Human sciences), MSc (Chiropractic).
Andreas arbetade heltid som legitimerad kiropraktor mellan 2002 och 2012. Han har haft ett stort intresse för forskning och metodutveckling av den manuella medicinen, med primärt fokus på klassifikation, behandling och prevention av ländryggsmärta. 2012 påbörjade Andreas sina doktorandstudier vid Karolinska Institutet och minskade ned sin kliniska tjänstgöring som kiropraktor till deltid (40%).

2016 försvarade han sin doktorsavhandling ”Recurrent and persistent Low back pain- Course and prevention” där han undersökt förlopp av ländryggsmärta, psykologiska faktorers inverkan på behandlingsresultat och förebyggande kiropraktorbehandling.

Pågående forskning handlar om att undersöka vilka patienter som får mest nytta av förebyggande behandling hos kiropraktor, dvs förstå för vilka är det mest effektivt och kostnadseffektivt. Även det långsiktiga förloppet av ryggsmärta kommer att undersökas med hänsyn till psykologiska faktorer. Syftet är att förstå om psykologiska faktorer kan vara ett effektivt verktyg för att kunna förutsäga den långsiktiga prognosen/förloppet vid behandling.

Andreas arbetar fortsatt deltid (40%) som kiropraktor vid rehab enheten Hälsan Östertälje i Södertälje.