LKR:s samarbetsorganisationer

Medlemskap i internationella organisationer
LKR är medlem i World Federation of Chiropractic och European Chiropractors’ Union. Organisationerna arbetar för att främja kiropraktiken globalt. WFC är medlem i Världshälsoorganisationen, WHO, och dess organ för medicinsk vetenskap.

Samarbetet är av stor betydelse även för kiropraktiken i Sverige. Det pågår en stark professionsutveckling internationellt och LKR följer aktuell forskning och förebilder. LKRs medlemmar har tillgång till ett kontaktnät över hela världen och får tillgång till stort antal kurser och utbildningar.

Nära samarbete med nordiska kiropraktororganisationer
De nordiska kiropraktororganisationerna har många frågor som förenar. I Norge driver LKRs systerorganisation NKF ett aktivt arbete för att det ska etableras en universitetsutbildning för kiropraktorer enligt dansk modell.

I Danmark har den danska kiropraktororganisationen DKF ett starkt stöd för sina medlemmar tack vare att en av världens mest ansedda utbildningar till kiropraktor finns vid Syddansk Universitet i Odense.

Vi har också ett nara sammarbete med de kiropraktororganisationer i Finland och Island

Medlemskap i svenska organisationer
LKR är medlem av Sacoförbundet SRAT. Det ger en naturlig kontaktyta med övriga förbund inom hälso- och sjukvården och en röst i fackliga frågor. LKR är branschförbundsmedlem i Företagarna, som arbetar för att underlätta småföretagandet i Sverige och ger stöd i LKRs påverkansarbete.