Forskning

Det finns idag stor tvärvetenskaplig kunskap om ryggradsrelaterade besvär både internationellt och i Norden. Kiropraktorers spetskompetens inom området kommer till sin rätt i flera studier, till exempel om

förlopp av smärta (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27209166),

förhållandet mellan ryggsmärta, sömn och fysisk aktivitet (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28931026) samt

ryggpatienters psykologiska hälsa (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26483193).

En nyligen avslutad studie har undersökt kiropraktisk prevention av återkommande och långvarig ryggsmärta. Ett projekt som ska undersöka kiropraktiskt omhändertagande av äldre kommer att starta under 2018. Studien utförs parallellt i Holland, England och Sverige.

Kiropraktik är en modern vårdprofession som löpande utvecklas med nya forskningsrön.  En av LKRs viktigaste frågor är etablering av en svensk universitetsutbildning inom kiropraktik enligt dansk modell och forskning är av betydelse även för denna etablering.

LKRs medlemmar bidrar löpande till forskning inom kiropraktik. Inom LKR verkar både ett Vetenskapligt råd samt Stiftelsen LKRs Forskningsfond. Bland LKRs medlemmar finns fyra disputerade kiropraktorer som forskar i tvärprofessionella forskargrupper på svenska universitet, men även i samarbete med andra forskargrupper internationellt.