Utbildning

Utbilda dig till kiropraktor

Kiropraktorer är den mest legitimerade yrkesgruppen inom vården. Det är det legitimationsyrke som har den mest omfattande grundutbildningen inom diagnostik, behandling och förebyggande av ryggradsrelaterade besvär. Här kan du läsa mera Bli Kiropraktor

Femårig universitetsutbildning
De medlemmar som är anslutna till LKR har en kiropraktorexamen från ett lärosäte som är godkänt av professionens egna ackrediteringsorgan i Europa: ECCE. Den stora majoriteten av medlemmarna har examen från en femårig universitetsutbildning, en möjlighet som i dagsläget inte finns i Sverige.

LKR driver frågan om svensk universitetsutbildning
En av LKR:s huvudfrågor är att verka för etablering av en kiropraktorutbildning på universitetsnivå i Sverige liknande dansk modell. Den femåriga universitetsutbildningen till kiropraktor vid Syddansk Universitet hör till en av de mest ansedda i världen och har länge varit populär för kiropraktorstuderande. Utbildningen håller hög kvalitet och är avgiftsfri.

Integrerad med flera professioner
Den danska utbildningen är integrerad med andra professioner inom vården – de tre första åren är till stor del gemensamma med läkarutbildningen och de båda professionerna utbildas under samma tak. Under de två sista studieåren fokuserar man på patologi, neurologi, ortopedi, radiologi, diagnostik samt kiropraktiska teorier och behandlingsmetoder. Mot slutet av utbildningen ingår även praktisk tjänstgöring i form av patientbehandlingar under handledning på ett regionalt ryggcenter.

Ettårig praktik efter studierna
För svensk legitimation till kiropraktor krävs efter avslutade kiropraktorstudier ett års praktisk tjänstgöring som kiropraktor. Den praktiska tjänstgöringen görs i två delar, nio månader hos en legitimerad kiropraktor och tre månader i den offentliga hälso- och sjukvården.

Rekommenderade sidor

By Soerens, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=799031

Kiropraktorstudier vid Syddansk Universitet

Hur blir jag doktorandstuderande?