Bli medlem i LKR

Kan jag bli medlem i LKR?

Det hoppas vi! LKR är till för dig som:
 • Har en svensk kiropraktorlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen
 • Arbetar i Sverige
 • Är kiropraktorstudent
 • Arbetar som praktisk tjänstgörande
 • Är pensionerad kiropraktor

Hur blir jag medlem?

Jätteenkelt!
  • Ladda ner den här blanketten
  • Fyll i och skriv under den.
  • Scanna och maila den till kansli@lkr.se eller posta till:
LKR – Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, Arenavägen 29, plan 8, 121 77 Stockholm – Globen

Medlemsavgift

Nedan exempel på medlemsavgiften avser en kiropraktor som arbetar heltid.
Det finns även andra medlemskategorier, för mer info kontakta kansliet.

Första året erläggs en halv medlems – och serviceavgift som ny medlem.
Medlemsavgifter faktureras per kvartal. Tillkommer SRAT medlemsavgift.
Avgifterna beslutas i oktober på årsmötet för varje budgetår.

Ex. medlemsavgift egen företagare 880 kronor och serviceavgift 2.480 kronor + moms per kvartal samt medlemsavgift för SRAT medlemskap.

Medlemsavgift för medlemskap anställd 2.080 kronor per kvartal samt det tillkommer medlemsavgift för SRAT medlemskap.
Avgifter faktureras per kvartal.

Patientförsäkring 2.760 kronor per år faktureras direkt av Nordic försäkring/Svedea.

Som medlem i LKR får du

 • Medlemskap i SRAT/SACO (obligatoriskt medlemskap i SRAT) vilket framför allt innebär arbetsrättsligt stöd för de anställda, samt kurser och andra förmåner. Möjlighet till att teckna privat gruppförsäkringar, privat och för familjen via Folksam.
 • Medlemskap i ECU med tillgång till utbildningsplattformen GEN-C.
 • Medlemskap i WFC
 • Juridisk/arbetsrättslig rådgivning som företagare i samarbete med Företagarna.
 • Påverkansarbete. Vi har bland annat drivit opinion kring vårdmomsen och medverkat i ett flertal remissvar till den nya primärvårdsreformen “en god och nära vård” samt remissrätt till röntgen som numera är professionsneutral och inte förbehållen läkare och tandläkare. Läs mer:
 • Årsmöte i oktober med kurser och “galamiddag”. Kurserna är kostnadsfria medan mat och boende bekostas av respektive deltagare.
 • Deltagande i regionmöten i olika delar i Sverige, samt övriga samarbeten.
 • Möjligheten att delta i de kurser som anordnas inom nätverket, inbjudningar utannonserar på Facebook, hemsida och månadsmail.
 • Möjlighet att delta i specifika intressegrupper exempelvis idrottskiropraktik.
 • Tillgång till intranät, för medlemsservice
 • Vetenskapliga rådet, fungerar som en viktig kunskapskälla för våra medlemmar. Har som uppgift att omvärldsbevaka och samla in forskning både i Sverige och internationellt och sprida kunskapen vidare till våra medlemmar.
 • Etiska rådet, har till uppgift att övervaka att LKR’s etiska regler följs.
 • Forskningsfonden, har till ändamål att främja forskning vad gäller kiropraktik och klinisk biomekanik av intresse för kiropraktikens utveckling i Sverige.