LKR:s styrelse, kansli och kontaktuppgifter

Ordförande

Jakob Petersen Klingberg

Vice ordförande

Fredrik Lange

Kassör

Patricia Mure

Sekreterare

Ulrika Tegelman Jones

Ledamot

Gunnar Arnarson

LKR:s kansli och kontaktuppgifter

Koordinator

Elin Stamm

0706891179

Öppettider:
Måndag – Torsdag
kl. 09:00 – 14:00

Kommunikation

kommunikation@lkr.se

Ekonomi

ekonomi@lkr.se

Postadress

LKR Service AB Arenavägen 29, pl 8 121 77 Stockholm-Globen

LKR Service AB

Org.nr 556199-3659