Iben Axén

Docent i muskuloskeletal hälsa vid Karolinska Institutet och Filosofie Doktorsexamen i medicinsk vetenskap

År 1990 utexaminerades Iben till kiropraktor från Anglo-European College of Chiropractic, England – Doctor of Chiropractic

Iben har arbetat som legitimerad kiropraktor mellan 1990 och 2018, men parallellt med det kliniska arbetet har hon varit involverat i forskningsprojekt rörande smärtförlopp av ländryggsmärta hos kiropraktorpatienter.

År 2007 påbörjade Iben sina doktorandstudier vid Karolinska Institutet och försvarade 2011 sin doktorsavhandling ”Measuring the Clinical Course of Low Back pain – using course and indications for care to identify subgroups” där hon undersökt förlopp av ländryggsmärta.
Pågående forskning handlar om äldre patienters ryggsmärta, preventivt omhändertagande av återkommande och långvarig ryggsmärta, hur manuella terapeuter klarat pandemin, samt om manuell behandling påverkar autonoma nervsystemet.

Sedan 2018 är Iben forskningsledare för den norska forskningsstiftelsen ”Et Liv i Bevegelse”