Stiftelsen LKR Forskningsfond

Ändamål

Fonden har till ändamål att främja forskning inom kiropraktik och klinisk biomekanik av intresse för att styrka kiropraktikens utveckling i Sverige.

Forskningsfonden vill bidra till svensk forskning av bra kvalitet inom kiropraktik.

Medlemmar i LKR kan söka om ekonomiskmedel för att främja forskning inom kiropraktik i Sverige.

Donatorer till Forskningfonden behöver veta vilka projekt som finansieras. Forskningsfonden ställer krav på återkoppling från mottagare av ekonomiskt medel, då det har stort intresse for LKR´s medlemmar.

Forskningsfonden brinner för kiropraktoryrket och vill bidra till ett samhälle där befolkningen får bättre rörelseförmåga och mindre smärta i kroppen.

Styrelsen för Stiftelsen LKR Forskningsfond

Birgitte S Karlshøj, Ordförande
maila ordförande

Patricia Mure, Kassör
maila kassör

David Svedberg, Sekreterare
Eline Nilsson Suppleant
Vibeke Veslehaug, Suppleant

maila forskningsfonden

Donationer mottages tacksamt

bg. 5845-1329 eller

swish 1235715230

Även ett mindre belopp gör stor skillnad, om många ger ett bidrag.

Donationer månadsvis via autogiro kan göras med denna blankett.

Vänligen notera på blanketten beloppet/månad ni vill donera.