Välkommen till Sollentuna Rehab

Om oss
Vi som arbetar på Sollentuna Rehab är legitimerade arbetsterapeuter, dietister, sjukgymnaster, fysioterapeuter och kiropraktorer. I receptionen arbetar receptionister.

Vårt mål är att ge dig som är patient ett friskare liv. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att våra patienter skall må så bra som möjligt. Vi stävar mot ökad aktivitet och minskad smärta och därmed en ökad livskvalitet. Tillsammans med dig och med dina förutsättningar hitta vi en bra behandlings- och rehabiliteringsform.

Sollentuna Rehab
Aniaraplatsen 4
19147 Sollentuna
Sverige