Sedan etableringen 1965 har vi fått möjligheten och förtroendet att hjälpa tusentals patienter att återfå livskvalitet vare sig det handlar om smärtlindring eller optimerad hälsa. Välkommen

Kungälvs Kiropraktor Center
Västra Gatan 7
44231 Kungälv
Sverige