På ett naturligt sätt hjälper vi dig och din familj att få en bättre hälsa genom kiropraktisk vård.
I takt med ny aktuell forskning inom naturvetenskapen utvecklas ständigt kiropraktiken.
Kiropraktisk vård är en modern läkekonst och vetenskap som syftar till att stimulera kroppens medfödda förmåga till självläkning.

K i r o p r a k t i k + B a r n = S a n t !
Även de små förtjänar ett väl fungerande nervsystem
Kiropraktisk behandling för barn är en skonsam och mjuk behandlingsform. Vi behandlar spänningar & låsningar i kroppen som b.la. kan orsaka nedsatt rörelse, amningssvårigheter, kolik, skrik, magproblem, problem med den motoriska utvecklingen etc.
Har du frågor om vad kiropraktik kan göra för ditt barn är du mycket välkommen att kontakta oss.
Välkommen till Kirohälsan – Din kiropraktor i Väst

Kirohälsan – Din Kiropraktor i Väst
Göteborgsvägen 19
45142 Uddevalla
Sverige