Vi skapar förutsättningar för bättre livskvalitet
I över 30 år har vi hjälpt invånarna i Karlstad med omnejd med sina besvär. Över 3000 personer söker Karlstads Kiropraktorklinik om året för kortare och längre behandlingsserier. Vi har lindrat, skapat förutsättningar för självläkning och ett liv i balans och vi har inspirerat till en bättre livsstil och hälsa. Många väljer därför att komma regelbundet till oss för en kontroll eller behandling.

Som Karlstads äldsta kiropraktorklinik har vi ett stort nätverk av andra vårdgivare både inom regionen och privat ifall kompletterande undersökningar behövs eller om vi anser att du blir bättre hjälpt hos någon annan än oss.
Välkommen!

Karlstads Kiropraktorklinik
Norra Kyrkogatan 3
652 24 Karlstad
Sverige