Sedan etableringen 1965 har vi fått möjligheten och förtroendet att hjälpa tusentals patienter att återfå livskvalitet vare sig det handlar om smärtlindring eller optimerad hälsa. Välkommen

Göteborgs Kiropraktor Center
Vasagatan 36
41124 Göteborg
Sverige