EUREKA Kiropraktik Dalarna i Borlänge
Tillsammans med Eureka kiropraktik i Norge vill vi vara med och skapa ett paradigmskifte inom hälso- och sjukvården i Dalarna / Sverige/ Norden/ Europa, för att få en friskare befolkning. Välkomna

Vårt mål
Eureka kiropraktiks huvudstrategi är att fokusera på vad det är som skapar hälsa. Det kallas salutogent tänkande. Sjukdom är egentligen bara avsaknad av hälsa, precis som mörker bara är avsaknad av ljus, därför är det bättre att fokusera på att bygga upp hälsa.
Hälsa är när 100 % av cellerna fungerar till 100 %. Eureka kiropraktiks logga är en hälsotriangel där de olika sidorna representerar grunderna för en god hälsa ”att röra sig rätt, äta rätt och tänka rätt”. Vi vill flytta fokus från smärtbehandling till funktionsbehandling och optimalisera hälsa.

Vår filosofi
Vår filosofi är att ”kroppen din kan” och människan är som ett eget EKOSYSTEM. Ett ekosystem är i balans om de rätta förutsättningarna ges. Ofta är människans EKOSYSTEM ur balans på grund av ”gifter” eller brister och/ eller en kombination av båda. Därför fokuserar vi på att med rätt frågor och funktionsanalyser kartlägga varje patients funktionalitet och ev. gifter och brister.

Eureka kiropraktik kan erbjuda individuella strategier, som strävar att rätta till funktionalitet i rörelseapparaten genom att rätta till brister och/ eller gifter och därmed balansera patienters ekosystem. Detta sker genom våra unika tjänster och produkter samt med rådgivning om hur kroppen fungerar och egenvård. Tex en mycket vanlig brist är nedsatt rörelseinformation från leder/muskler pga. en felaktig ergonomi, en gammal skada eller för mycket stillasittande.

Ett exempel på ”gifter” kan vara stresshormoner som beror på att man inte kan ”stänga av ” en långvarig stressfysiologi. Listan på egenvård, brister och gifter kan göras väldigt lång, därför vill vi utbilda våra patienter genom våra behandlingar, hälsoklasser, broschyrer, böcker, nyhetsbrev, Facebook och våra olika livstilsprogram.

Vi strävar alltid att vara uppdaterade och pålästa om det senaste inom kiropraktik, massageterapi, neurofysiologi, näringslära och träningslära, för att hela tiden kunna erbjuda de bästa strategierna, för att våra patienter ska uppnå så bra funktion och hälsa som möjligt.

 

Eureka Kiropraktik Dalarna
Sveagatan 15, 3 tr
78433 Borlänge
Sverige