Huvudvärk

Huvudvärk beror sällan på en allvarlig underliggande sjukdom, men kraftig och ihållande huvudvärk skall alltid tas på allvar. Detta gäller speciellt barn, och personer som plötsligt eller gradvis får huvudvärk utan att aldrig haft besvär tidigare.

Vanliga symptom
Huvudvärk följs ofta åt av andra symptom som krasslighet, illamående, trötthet, öronsus, orkeslöshet och koncentrationssvårigheter. Återkommande huvudvärk kommer i det långa loppet att påverka humöret. Många blir irriterade, deprimerade eller håglösa.
Huvudvärk är, som alla andra smärtor, ett meddelande om att något kan vara fel. Smärtkällan är ofta felfunktioner i nackens muskler och leder. En och samma patient kan ha flera typer av huvudvärk. Dessa kan gå över i varandra, eller likna varandra. Exempelvis kan det börja med en spänningshuvudvärk utlöst av en hård fysisk eller psykisk belastning. Om smärtan får fortsätta kan nackhuvudvärk bli nästa steg, som dessutom kan utlösa migrän. Ett annat exempel är patienten med kraftig spänningshuvudvärk, som efterhand utvecklar kroniskt medicininducerad huvudvärk (Se förklaring längre ner i texten).

Vanliga typer av huvudvärk

Spänningshuvudvärk
 • Även kallad stresshuvudvärk
 • Smärtan känns på huvudets båda sidor.
 • Värken börjar ofta som muskelspänningar i nacke och skuldra, och sprider sig till bakhuvudet och fram mot pannan.
 • Känns ofta som ett stramt band.
 • Vanligtvis förekommer inget illamående eller någon förvarning.
Nackhuvudvärk
 • Även kallad cervikogen huvudvärk
 • Orsak är oftast låsningar i nackens leder, som kan förvärras vid onaturliga nackställningar eller -rörelser.
Migrän
 • Förvarnas ofta med karaktäristiska synrubbningar så som flimmer, prickar, eller blixtsken.
 • MigränSmärtan känns pulserande och som regel bara på en sida av huvudet.
 • Vanligtvis är smärtan intensiv, och den förvärras vid ansträngning.
 • Illamående och överkänslighet för ljus- och ljud hör till bilden.
Medicinskt inducerad huvudvärk
 • Långvarigt och intensivt bruk av smärtstillande mediciner kan vara en orsak till kronisk huvudvärk.
Vanliga orsaker
 • felfunktion i nackens muskler och leder.
 • huvud- och nackskador (bland annat pisksnärtsskador).
 • spänningar i käkar och bettfel.
 • stress.
 • biverkning av läkemedel.
 • menstruation och andra hormonella förändringar, speciellt hos dem med migrän.
 • hjärnskakning.
Ovanliga typer av huvudvärk
 • Hortons huvudvärk är en ovanlig och invalidiserande huvudvärk som oftast drabbar män.
 • Huvudvärk kan också bero på annan sjukdom. Till exempel infektion med feber, högt blodtryck, förgiftningstillstånd, eller cystor/hjärntumörer.
Detta kan du göra själv
 • Sträva efter en sund och regelbunden livsstil med bra kost, sömn och motion.
 • Undvik stress i vardagen.
 • Håll dig i fysiskt god form.
 • Om du regelbundet använder smärtstillande tabletter bör du överväga att succesivt försöka sluta med detta en period (några veckor).
 • Om du har medicininducerad huvudvärk kommer du att märka att du blir bättre efter en tid.

Kiropraktisk behandling

Många personer med huvudvärk har nytta av kiropraktorbehandling. Det viktigaste vid den första bedömningen är att avgöra om huvudvärken kan behandlas av kiropraktorn eller orsakas av något som kräver hjälp av någon annan, exempelvis högt blodtryck. Vid valet av behandlingsstrategi försöker kiropraktorn att se patienten i en helhet och tar även hänsyn till livsstilsfaktorer. Samarbete mellan olika terapeuter kan vara av nytta. Kiropraktorn använder en rad olika metoder och tekniker för att förbättra funktionen i leder, muskler, bindväv och nervsystem och därmed minska smärtan.

Huvudsakligen används händerna i behandlingen. Rehabiliterande övningar är dessutom ofta viktigt. För patienter med kronisk huvudvärk, kan regelbundna, uppföljande behandlingar vara ett bättre och tryggare behandlingsalternativ, än ett långvarigt bruk av smärtstillande läkemedel.

Här hittar du mera information:

http://huvudvark.se/category/fakta/