Stiftelsen LKR Forskningsfond

Ändamål

Fonden har till ändamål att främja forskning inom kiropraktik och klinisk biomekanik av intresse för att styrka kiropraktikens utveckling i Sverige.
Medlemmar i LKR kan få beviljat ersättning för kostnader till forskning från forskningsfonden.

Donationer mottages tacksamt, bg. 5845-1329 eller swish 1235715230
Även ett mindre belopp gör stor skillnad, om många ger ett bidrag.

Donationer månadsvis via autogiro kan göras med denna blankett.
Vänligen notera på blanketten beloppet/månad ni vill donera.

Styrelsen för Stiftelsen LKR Forskningsfond

Birgitte S Karlshöj, Ordförande
Maila Birgitte

Patricia Mure, Kassör
patricia.mure@lkr.se

David Svedberg, Sekreterare
Eline Nilsson Suppleant
Vibeke Veslehaug, Suppleant

Mail: Forskningsfonden@lkr.se