Stiftelsen LKR Forskningsfond

Ändamål

Fonden har till ändamål att främja forskning vad gäller kiropraktik och klinisk biomekanik av intresse för kiropraktikens utveckling i Sverige, och att från avkastningen av kapitalet till medlemmarna i föreningen LKR lämna bidrag till kostnader för ovannämnda forskning.

Donationer mottages tacksamt, bg. 5845-1329.

Autogiro kan ansökas om på denna blankett.
Vänligen notera på blanketten beloppet/månad ni vill donera.

Styrelsen för Stiftelsen LKR Forskningsfond

Birgitte S Karlshöj, Ordförande
Maila Birgitte

Patricia Mure, Kassör
patricia.mure@lkr.se

David Svedberg, Sekreterare
Vibeke Veslehaug, Suppleant

Mail: Forskningsfonden@lkr.se