LKR:s samarbetsorganisationer

Medlemskap i internationella organisationer

LKR är medlem i World Federation of Chiropractic och European Chiropractors’ Union. Organisationerna arbetar för att främja kiropraktiken globalt. WFC är medlem i Världshälsoorganisationen, WHO, och dess organ för medicinsk vetenskap.

Samarbetet är av stor betydelse även för kiropraktiken i Sverige. Det pågår en stark professionsutveckling internationellt och LKR följer aktuell forskning och förebilder. LKRs medlemmar har tillgång till ett kontaktnät över hela världen och får tillgång till stort antal kurser och utbildningar.

Nära samarbete med nordiska kiropraktororganisationer

De nordiska kiropraktororganisationerna har många frågor som förenar. I Norge driver LKRs systerorganisation NKF ett aktivt arbete för att det ska etableras en universitetsutbildning för kiropraktorer enligt dansk modell. I Danmark har den danska kiropraktororganisationen DKF ett starkt stöd för sina medlemmar tack vare att en av världens mest ansedda utbildningar till kiropraktor finns vid Syddansk Universitet i Odense.

Medlemskap i svenska organisationer

LKR är medlem av Sacoförbundet SRAT. Det ger en naturlig kontaktyta med övriga förbund inom hälso- och sjukvården och en röst i fackliga frågor. LKR är branschförbundsmedlem i Företagarna, som arbetar för att underlätta småföretagandet i Sverige och ger stöd i LKRs påverkansarbete.

LKR är en av sju svenska föreningar som ingår i Alliansen för Rörelseorganens sjukdomar, ARoS. ARoS består av patientföreningar och professionsförbund inom hälso- och sjukvården. Syftet är att bidra med en helhetssyn på rörelseorganens sjukdomar och minska dess konsekvenser och kostnader för individ och samhälle.

Föreningens arbete ingår i en internationell kampanj, Global Alliance for Musculoskeletal Health, stödd av FN och WHO. Sammanlagt representerar AROS i Sverige drygt 70 000 medlemmar inom organisationerna: Arbetsterapeuterna, Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, Fysioterapeuterna, Reumatikerförbundet, Svensk Reumatologisk Förening, Svenskt ReumaForum och Svensk Sjuksköterskeförening.