08-55 06 74 07

Hälsan Östertälje
Norrhemsvägen 4
152 57 Södertälje
http://www.ptj.se/halsan-ostertalje/