Dr. of Chiropractic Ulrika E Wijkström

KIROPRAKTIK- HÄLSA FÖR ALLA Ryggbesvär är ett växande problem i dagens samhälle. Problem med rygghälsan kan uppstå av flera orsaker, de kan vara arbetsrelaterade, idrottsrelaterade eller ha en mer medicinsk koppling. Upplever du att du har problem relaterade till kroppens muskel-, led- eller nervsystem bör du kontakta en kiropraktor. Som Doctor of Chiropractic behandlar jag […]