Tjänster
Vi är som sagt mer än en ryggklinik! Vi jobbar med kiropraktik som ett av våra viktigaste verktyg då det är bevisat att med ett fungerande nervsystem mår hela kroppen bättre. Vi erbjuder även konsultation och rådgivning för en bättre hälsa och livskvalitet. Med vår specialinriktning inom idrotten är vi vana vid personer som verkligen vill få ut det bästa av sin situation något som vi tycker alla ska se till att göra! Självklart kan vi jobba med var person som enskild individ men även med hela familjer då samverkan sinsemellan och förståelse för varandras situation ger enorm styrka.

Välkommen till oss för en behovsanalys och starta vägen mot en förbättrad hälsa för en ökad livskvalitet och bättre resultat, var dag!

Kiropraktik
Kiropraktik omfattar diagnostik och behandling av funktionsstörningar men givetvis även rehabilitering och förebyggande. Kiropraktiken är som sagt grunden av klinikens metoder och verktyg för att ge våra patienter den bästa…

Konsultation och rådgivning
Med vårt kunnande om kroppens funktion och hälsa kan vi ge dig rådgivning för ett ökad livskvalitet med just din livssituation som grund.
Välkommen

Trelleborgs Kiropraktorklinik
Kontinentgatan 2
23142 Trelleborg
Sverige