Idrottskiropraktik och IKS

Idrottskiropraktik

Kiropraktorer har behandlat idrottare sedan början av 1900-talet och har de senaste 30 åren alltmer etablerat sig som en del av medicinska team inom elitidrotten.

Sportkiropraktik är en särskild disciplin inom kiropraktiken som omfattar behandling av skador på nerv-, led- och muskelsystem och att förbättra kroppens prestationsförmåga och förebygga skador.

Det som främst utmärker en kiropraktor inom idrottsmedicin är kunskapen att på ett tidigt stadium hitta störningar i idrottarens nerv- led- muskelsystem som senare kan resultera i en skada och symptom. Behandlingen, eller strävan att optimera funktion, leder ofta till att idrottaren kan prestera bättre.

Verksamhetsområde och utbildning

Idrottskiropraktorer är verksamma inom amatöridrotten och undersöker och behandlar alla åldersgrupper; barn, ungdomar och vuxna.

För de kiropraktorer som kvalificerar sig för att arbeta på en högre och internationell nivå inom elitidrotten är det ett krav att man vidareutbildar sig inom idrottsmedicin och rehabilitering. I Europa är det vanligast att genomföra FICS (International Federation of Chiropractic Sports), en post-graduate utbildning. Utbildningen leder till en ICSSD (The international chiropractic sports diploma). Efter det kan kiropraktorn arbeta på internationell nivå.

Idrotts Kiropraktik Sverige – en del av FICS

FICS startades i Schweiz på 80-talet av några engagerade kiropraktorer som såg behovet av kiropraktorers kunskap inom sport och idrott. FICS är idag en världsomspännande organisation med nationella föreningar i alla världsdelar. Genom sitt medlemskap i Sport Accord har FICS goda möjligheter att knyta nödvändiga kontakter med många av världens sport- och idrottsorganisationer. Här kan du läsa mera om FICS.

Idrotts Kiropraktik Sverige, IKS, startades 2014 och har idag ca 40 medlemmar.
Om du vill kontakta styrelsen i IKS så kan du maila dem här.
För att bli medlem skickar du ett mail till kansliet.
Medlemsavgiften är 1000 kronor per år (från 2022)