Fem frågor om kiropraktik

Vilka besvär och smärttillstånd kan en kiropraktor behandla?

En kiropraktor behandlar besvär eller skador som orsakas av störningar i samspelet mellan muskler, leder och nervsystem. Många förknippar kiropraktik med behandling av ryggraden. Delar av ryggraden kan ha betydelse för lokala besvär eller symptom annanstans i kroppen. Funktionsstörningar kring ryggraden kan vara en direkt- eller indirekt bidragande orsak till dina besvär. De kan uppkomma som följd av besvären och förstärka dessa eller fördröja läkningen. Här följer några exempel på besvär som kan behandlas effektivt med kiropraktik:
– Nacke och bröstrygg: huvudvärk, smärta i nacke och bröstrygg, nackspärr, yrsel, axelbesvär, tendiniter (seninflammationer), domningar i armar och fingrar
– Ländrygg: ryggskott, ischias, domningar i benen, gångbesvär
– Armar/händer: musarm, tennis-/golfarmbåge, stukningar, vrickningar
– Ben/fötter: knäskador, stukningar, vrickningar
Kiropraktorn behandlar också annat än smärta. T ex kan besvären vara nedsatt rörlighet. Idrottare kan ofta få hjälp till att förbättra sina prestationer.

Hur vet jag att kiropraktik fungerar?

Kiropraktiken bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas löpande med aktuell forskning. Dagens kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap, som ingår i WHOs organ för medicinsk vetenskap – CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att dess behandlingseffekt är vetenskapligt dokumenterad. Kiropraktik har dokumenterad effekt mot många besvär. Både i Sverige och utomlands forskas det för att dokumentera effekten av kiropraktik på ytterligare en lång rad besvär, som klinisk erfarenhet har visat det effektivt för.

Är kiropraktik en säker behandlingsmetod?

Kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod när den utförs av en kvalificerad och legitimerad kiropraktor, som kan hitta rätt orsak och ställa rätt diagnos. Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktorbehandling är mer sällsynta än vid många vanliga medicinska behandlingar. Men som vid all annan verksam behandling kan patienten få reaktioner på den kiropraktiska behandlingen. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället. Undersökningar visar dock att de flesta reaktioner uppstår kort efter behandlingen och beskrivs som lätta till måttliga och av kort varaktighet (1-2 dagar).

Jag har hört att nackmanipulation kan vara farligt, stämmer det?

Det har funnits påståenden om att nackmanipulation kan resultera i blodpropp i hjärnan. Det är en komplicerad  yrkesdebatt. Risken är inte större för blodpropp vid besök hos kiropraktor än hos läkare. Läs mer här.

Hur vet jag att kiropraktorn är kompetent nog att behandla mig?

LKRs medlemmar har fem års högskolestudier och ett års praktik inom svensk hälso- och sjukvård bakom sig samt årliga vidareutbildningar. Kiropraktorer som är medlemmar i LKR är grundligt utbildade i differentialdiagnostik, dvs att kunna diagnosticera orsaken till besvären. Det är självklart mycket viktigt vid alla behandlingar, eftersom vissa invärtes sjukdomar kan ge symtom som ryggsmärtor, nacksmärtor, huvudvärk etc. Om orsaken till besvären inte kan behandlas kiropraktiskt, ser kiropraktorn till att hänvisa till annan vård.

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation samordnar legitimerade kiropraktorer som har en professionsgodkänd utbildning. European Council on Chiropractic Education är det europeiska ackrediteringsorganet. LKR:s logga och LKR står som garant för att din kiropraktor har en professionsgodkänd utbildning.