Straighten Up Sweden

Det tar bara tre minuter om dagen att förbättra din rygghälsa!

2004 presenterade en grupp framstående ledare och experter projektet Straighten Up – ett program med övningar som kan göras på tre minuter. Det är framtaget för att människor i alla åldrar och kön ska kunna röra på sig för att förbättra sin hållning och rygghälsa. Världshälsoorganisationen stödjer programmet då det främjar hälsa bland barn och ungdomar.

Genomslaget har varit mycket stort i bland annat Australien, England och USA. Straighten Up Sweden med dagliga ryggövningar är ett initiativ från LKR för att förbättra rygghälsan och öka livskvaliteten för allmänheten i Sverige.

Behovet av ryggbefrämjande aktiviteter är stort. Miljarder kronor spenderas årligen bara vad gäller ländryggssmärtor. Ändå har det inte funnits något enkelt och kort program med ryggövningar för allmänhetens rygghälsa.

Forskning visar att en av fyra vuxna har problem med rörelseapparaten och att detta är den främsta orsaken till arbetsoförmåga. Åtta av tio kommer någon gång under livets gång att få problem med sin rygg. Ta hand om din rygg!

Kontakta oss på LKR:s kansli så lotsar vi dig vidare till våra kiropraktorer för mer information om programmet och fler tips för en bättre rygghälsa.

Rekommenderade sidor

Axel- och skuldersmärtor

Huvudvärk