World Spine Day

16 oktober – World Spine Day

Forskning visar att en av fyra vuxna har problem med rörelseapparaten och att detta är den främsta orsaken till arbetsoförmåga. Åtta av tio kommer någon gång i sitt liv få problem med sin rygg. World Spine Day eller Internationella Ryggdagen som den också kallas, är till för att belysa de problem ryggbesvär skapar världen över. World Spine Day ingår i den internationella Bone and Joint Decade’s Action Week som hålls alla år 16 oktober i syfte att väcka uppmärksamhet kring reumatiska och muskuloskeletala besvär. Betydelsen av fysisk aktivitet och en bra hållning betonas som viktiga delar för en god rygghälsa och för att förebygga skador.

Straighten up – en del av World Spine Day 
Till World Spine Day 2004 tog ledande forskare fram rörelseprogrammet Straighten Up, ett program med övningar som kan göras på tre minuter. Det är framtaget för att människor i alla åldrar och kön ska kunna röra på sig för att förbättra sin hållning och rygghälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) stödjer programmet då det främjar hälsa bland barn och ungdomar.
Genomslaget har varit mycket stort världen över.
Behovet av ryggbefrämjande aktiviteter är stort. Miljarder kronor spenderas årligen bara vad gäller ländryggssmärtor. Ändå har det inte funnits något enkelt och kort program med ryggövningar för allmänhetens rygghälsa. Straighten Up Sweden med dagliga ryggövningar är ett initiativ från LKR för att förbättra rygghälsan och öka livskvaliteten för allmänheten i Sverige.