Politik och påverkan

Politik och påverkan

Besvär från rörelseorganen främst rygg- och nacke är en av vår tids stora folksjukdomar. Besvären leder till direkta vårdkostnader och stort produktionsbortfall.

LKR arbetar ständigt med att lyfta problematiken som följer om besvären inte tas på allvar. LKR arbetar även fokuserat med att nå en bred förståelse hos allmänheten om vikten av legitimerade kiropraktorer samt deras utbildning, kunskapsnivå och den forskning som utförs inom området.

Våra viktigaste frågor:

Folkhälsoutmaningen
Rygg- och nackrelaterade besvär är en av vår tids nya folksjukdomar och ett av världens mest funktionsnedsättande sjukdomstillstånd. Nedsatt arbetsförmåga, minskad social aktivitet och försämrad livskvalitet är en vanlig följd. Kiropraktorer är den legitimerade yrkesgrupp med mest omfattande utbildning inom diagnostik, behandling och förebyggande av ryggradsrelaterade besvär. Kiropraktorernas expertkunskap inom området kan vara en viktig del av lösningen på folksjukdomen.

Svensk universitetsutbildning
LKR:s kliniskt aktivamedlemmar har alla en kiropraktorsexamen från ett lärosäte som godkänts av professionens eget ackrediteringsorgan. Den stora majoriteten av medlemmarna har examen från en femårig universitetsutbildning. I dagsläget erbjuds denna utbildning bara utomlands. LKR verkar för att en universitetsutbildning etableras i Sverige som liknar den danska modellen. Vid Syddansk Universitet studerar man tillsammans med läkarstudenter de tre första åren. De två sista åren fokuserar man på patologi, neurologi, ortopedi, radiologi, diagnostik och kiropraktiska modeller och behandlingsmetoder. En praktisk tjänstgöring där patientbehandlingar utförs under handledning ingår också. Att etablera en svensk kiropraktorutbildning utifrån liknande modell skulle bidra till att stärka forskningen och kunskapen kring ryggradsrelaterade besvär. Det skulle också bidra till en naturlig samverkan med andra vårdyrken i ett tidigt stadium.

Integration inom hälso- och sjukvården
LKR arbetar för att öka allmänhetens kunskap om kiropraktik inom hälso- och sjukvården genom bland annat utökade behörigheter för remittering till bilddiagnostisk undersökning och specialistutredningar. Först när kiropraktorer ingår i ett större nätverk av professioner och får tillgång till mer omfattande utredningsmöjligheter som bättre står i korrelation till kiropraktorns reella utbildning kan hen på allvar bidra till att effektivisera vårdkedjan och avlasta över primär- och akutsjukvård.

Förutom dessa frågor agerar vi även vid specifika händelser.
Under våren 2019 har vårdmomsen varit i starkt fokus där vi tagit hjälp av Företagarna för att driva opinion. Detta har resulterat i flera möten med politiker samt publicerade debattartiklar.