Bli medlem i LKR!

 

Kan jag bli medlem i LKR?

Det hoppas vi! LKR är till för dig som:

 • Har en svensk kiropraktorlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen
 • Arbetar i Sverige
 • Är kiropraktorstudent
 • Arbetar som praktisk tjänstgörande
 • Är pensionär

Hur blir jag medlem?

Jätteenkelt!

 • Ladda ner den här blanketten
 • Fyll i och skriv under den.
 • Scanna och maila den till kansli@lkr.se
  eller posta till LKR – Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, Arenavägen 29, plan 8, 121 77 Stockholm – Globen

Medlemsavgift

Nedan exempel på medlemsavgiften avser en kiropraktor som arbetar heltid.
Det finns även andra medlemskategorier, för mer info kontakta kansliet.

Första året erläggs en halv medlems – och serviceavgift som ny medlem.
Medlemsavgifter faktureras per kvartal. Tillkommer SRAT medlemsavgift.
Avgifterna beslutas i oktober på årsmötet för varje budgetår.

Ex. medlemsavgift egen företagare 1.000 kronor och serviceavgift 2.725 kronor + moms per kvartal.

Medlemsavgift för medlemskap anställd 2.200 kronor per kvartal.

Patientförsäkring 2.760 kronor per år faktureras direkt av Nordic försäkring/Svedea.

Som medlem i LKR får du

 • Medlemskap i SRAT/SACO vilket framför allt innebär arbetsrättsligt stöd för de anställda, samt kurser och andra förmåner. Möjlighet till att teckna privat gruppförsäkringar, privat och för familjen via Folksam.
 • Medlemskap i ECU med tillgång till utbildningsplattformen GEN-C.
 • Medlemskap i WFC
 • Juridisk/arbetsrättslig rådgivning som företagare i samarbete med Företagarna.
 • Påverkansarbete. Vi har bland annat drivit opinion kring vårdmomsen och medverkat i ett flertal remissvar till den nya primärvårdsreformen ”en god och nära vård” samt remissrätt till röntgen som numera är professionsneutral och inte förbehållen läkare och tandläkare. Läs mer:
 • Årsmöte i oktober med kurser och ”galamiddag”. Kurserna är kostnadsfria medan mat och boende bekostas av respektive deltagare.
 • Deltagande i regionmöten i olika delar i Sverige, samt övriga samarbeten.
 • Möjligheten att delta i de kurser som anordnas inom nätverket, inbjudningar utannonserar  på Facebook, hemsida och månadsmail.
 • Möjlighet att delta i specifika intressegrupper exempelvis idrottskiropraktik.
 • Tillgång till intranät, för medlemsservice
 • Vetenskapliga rådet, fungerar som en viktig kunskapskälla för våra medlemmar. Har som uppgift att omvärldsbevaka och samla in forskning både i Sverige och internationellt och sprida kunskapen vidare till våra medlemmar.
 • Etiska rådet, har till uppgift att övervaka att LKR’s etiska regler följs.
 • Forskningsfonden, har till ändamål att främja forskning vad gäller kiropraktik och klinisk biomekanik av intresse för kiropraktikens utveckling i Sverige.