LKR:s kommittéer

Vetenskapliga rådet

Per Palmgren, Ordförande
per.palmgren@ki.se

Iben Axèn, Ledamot
iben.axen@ki.se

Cecilia Bergström, Ledamot
cecilia.bergstrom@lkr.se

Andreas Eklund, Suppleant

 

Mail: vetenskapligaradet@lkr.se

Forskningsfonden

Birgitte S Karlshøj ,Ordförande
maila Birgitte

Patricia Mure, Kassör
patricia.mure@lkr.se 

David Svedberg , Sekreterare

Vibeke Veslehaug, Suppleant
Eline Nilsson, Suppleant

Mail: Forskningsfonden@lkr.se

Forskningsfonden

Vill du stödja forskningen för bättre rygghälsa?

Tack för ditt bidrag på bankgiro 5845-1329 eller swish 1235715230.

Bli månadsgivare genom att ladda ner denna autogiro blankett LÄNK

IKS – Idrotts Kiropraktik Sverige

Per Lidefelt, sekreterare

Glenn Ekstrand, Ordförande

Erlend Flaget, Vice ordförande

Anna Jonasson

Mail: IKSs@lkr.se

Internrevisorer

Birthe Mårstöl Rosenblad, Ordinarie

Marianne Lund, Ordinarie

Gustav Bratt, Suppleant

Mail: Internrevisor@lkr.se

Studievägledning

Gunnar Arnarson, Sammankallande

Mail: studievagledning@lkr.se

Valberedningen

Stina Hedberg, Sammankallande

Joakim Andersson

Josefin Larsson

Mail: valberedning@lkr.se

Etiska rådet

Johan Landgren, Sammankallande

Erik Rudberg, Ledamot

Josefin Kautsky, Ledamot

Mail: etiskaradet@lkr.se

VUK

Ulrika Tegelman Jones
Maila Ulrika Tegelman Jones