LKR:s kommittéer

LKR:s kommittéer

Vetenskapliga rådet

Andreas Eklund, Ordförande
andreas.eklund@ki.se

Iben Axèn, Ledamot
iben.axen@ki.se

Cecilia Bergström, Ledamot
cecilia.bergstrom@lkr.se

Per Palmgren, Suppleant

 

Mail: vetenskapligaradet@lkr.se

Forskningsfonden

Anna Öhman Karlsson, Ordförande
anna@dinkiropraktor.se

Patricia Mure, Kassör
patricia.mure@lkr.se 

Per-Erik Ohlby , Sekreterare

Birgitte Karlshöj, Suppleant

Mail: Forskningsfonden@lkr.se

Forskningsfonden

Vill du stödja forskningen för bättre rygghälsa?

Tack för ditt bidrag på bankgiro 5845-1329 eller swish 1235715230.

IKS – Idrotts Kiropraktik Sverige

Per Lidefelt, Ordförande
p.lidefelt@gmail.com

Martin Isaksson

Erlend Flaget

Anna Jonasson

Mail: IKS@lkr.se

Internrevisorer

Ingela Steen, Ordinarie

Marianne Lund, Ordinarie

Niklas Fougner , Suppleant

Mail: Internrevisor@lkr.se

Studievägledning

Frode Bakken, Sammankallande

Caroline Lagerlöf

Mail: studievagledning@lkr.se

Valberedningen

Stina Hedberg, Sammankallande

Joakim Andersson

Josefin Larsson

Mail: valberedning@lkr.se

Etiska rådet

Johan Landgren, Sammankallande

Erik Rudberg, Ledamot

Pernilla Kling Andersson, Ledamot

Mail: etiskaradet@lkr.se

VUK

Ulrika Tegelman Jones
Ulrika Tegelman Jones