Cecilia Bergström

Cecilia Bergström, postdok vid enheten för gynekologi och obstetrik på Umeå universitet

 

 

Cecilia Bergström tog examen vid Palmer College of Chiropractic i USA 2002 och disputerade vid Karolinska institutet 2011 med avhandlingen: Impact of psychosocial characteristics in neck and low back pain: Long-term outcome and prognosis concerning sick leave.

Hösten 2012 anställdes hon som postdok vid enheten för gynekologi och obstetrik på Umeå universitet. Där har hon drivit projektet ”Kvarstående bäckengördelsmärta mer än 10 år efter förlossning” samtidigt som hon har varit kliniskt aktiv. Syftet med projektet är att studera riskfaktorer och långtidseffekt av kronisk bäckengördelsmärta.

Sedan januari 2017 har Cecilia varit en del av forskningsgruppen som driver projektet ”The Cross-Country Ultrasound Study” (CROCUS). CROCUS-projektet är en internationell forskningsstudie som har som syfte att undersöka barnmorskors och obstetrikers perspektiv på obstetriskt ultraljud och den gravida kvinnans/fostrets roll och rättigheter i låg-, mellan- och höginkomstländer. I projektet ingår länderna Sverige, Norge, Australien, Rwanda, Tanzania och Vietnam.