Disputerade kiropraktorer

Bland LKRs medlemmar finns fem disputerade kiropraktorer.
Klicka på namnet under bilderna och läs mer om deras pågående forskningsprojekt.

Andreas Eklund PhD, postdok vid Karolinska Institutet
2016, Filosofie Doktorsexamen i medicinsk vetenskap.
Doktorsavhandling: Recurrent and persistent low back pain: course and prevention

Cecilia Bergström, förste forskarassistent vid enheten för gynekologi och obstetrik på Umeå universitet
2011, Filosofie Doktorsexamen i medicinsk vetenskap.
Doktorsavhandling: Impact of Psychosocial Characteristics in Neck and Low Back Pain –
Long-Term Outcome and Prognosis Concerning Sick Leave

Iben Axén, docent i muskuloskeletal hälsa vid Karolinska Institutet 2016, Filosofie Doktorsexamen i medicinsk vetenskap 2011.
Doktorsavhandling: Measuring the Clinical Course of Low Back pain – using course and indications for care to identify subgroups

Håkan Sigrell
2006, Filosofie Doktorsexamen i vårdpedagogik.
Doktorsavhandling: På väg mot yrkeskompetens: Spår av tyst kunskap och lärande under det kiropraktiska praktikåret

Per Palmgren, universitetsadjunkt och forskare vid Karolinska Institutet på institutionen för lärande, information, management och etik (LIME).

Doktorsavhandling: It takes two to tango – an inquiry into healthcare professional education environment.