Legitimerade kiropraktorer i hela Sverige

Bli medlemHär finns vi

Bli medlem i LKR 

Har du en svensk kiropraktorlegitimation, arbetar i Sverige, är kiropraktorstudent eller arbetar som praktisk tjänstgörande? Bli medlem i LKR! 

Hitta rätt med ett knäck

Besvär från rygg eller nacke? LKR kiropraktorer är experter på rygghälsa och finns över hela Sverige. Hitta din närmsta kiropraktor här!

Nyheter

BRA ATT KÄNNA TILL OM RYGGSKOTT 

Vad är ryggskott? Ryggskott är inget annat än plötslig smärta, oftast i nedre delen av ryggen. Ofta låser sig ryggen i en viss position. Det finns nästan aldrig någon anatomisk förklaring till varför ryggskott uppstår. Det är vanligt att man ger informationen att...

Stelhet eller smärta, vad skall man behandla?

Stelhet eller smärta, vad skall man behandla?

Spinal manipulationsbehandling (SMT) har visat sig vara en effektiv behandling för patienter med ryggsmärta. Trots detta är det fortfarande oklart vilka patienter som kan förväntas svara bra på behandlingen, vilken typ av SMT som skall användas, hur ofta eller hur...

LKRs samarbete gagnar patienter och kiropraktorer

Internationellt pågår det en stark professionsutveckling. LKR är medlem i World Federation of Chiropractic och European Chiropractors’ Union. LKR har ett nära samarbete med de övriga nordiska kiropraktorföreningarna. I Sverige är LKR medlem i Sacoförbundet SRAT, AROS och Företagarna.

Rekommenderade sidor

Kiropraktorstudier vid Syddansk Universitet

Utbildning

Ryggbesvär – den stora folkhälsoutmaningen

Forskning