Hur utbildar jag mig till kiropraktor?

Hur utbildar jag mig till kiropraktor?
Kiropraktorutbildningen är vanligen fem år och uppbyggd av två delar. Utbildningens längd och innehåll kan i viss mån variera beroende på vilket lärosäte du väljer.

De tre första åren består av grundvetenskapliga ämnen, såsom anatomi, fysiologi, biokemi och biomekanik. Den andra delen utgörs av fördjupning inom patologi, neurologi, ortopedi, radiologi, diagnostik samt kiropraktiska teorier och behandlingsmetoder. Denna del syftar till att integrera grundvetenskapliga och praktiska ämnen. Mot slutet av utbildningen ingår praktisk tjänstgöring i form av patientbehandlingar under handledning på lärosätets klinik.

För svensk legitimation krävs efter utbildningen nio månader praktiktjänstgöring på en kiropraktormottagning under handledning, vilken är avlönad, samt tre månader praktisk tjänstgöring på sjukhus eller vårdcentral i Sverige.

De mest närbelägna akademiska utbildningarna till kiropraktor, som ger dig högskolepoäng och en magister/masterexamen samt forskarbehörighet finns i Danmark och Storbritannien. Den danska kiropraktorutbildningen är dessutom en av få avgiftsfria universitetsutbildningar för professionen.

European Council on Chiropractic Education (ECCE) är det europeiska ackrediteringsorganet, som verkar för att kvalitetssäkra kiropraktorutbildningen. ECCE fastställer riktlinjer för utbildningen och utövar tillsyn över utbildningsinstitutioner. LKR rekommenderar att du väljer en utbildning som är ackrediterad av ECCE. Det berättigar dig att ansöka om medlemskap i LKR, Svenska akademikers centralorganisation SACO och SRAT, samt de internationella yrkesorganisationerna, ECU – European Chiropractors Union och WFC – World Federation of Chiropractic. Du får även behörighet till vidareutbildningar i hela världen.

Intervju med kiropraktorstuderande Lovisa Andersson.

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) beviljar studiemedel för studier vid godkänt kiropraktorlärosäte i utlandet.

Vad händer efter utbildning och legitimering?
Som legitimerad kiropraktor kan du arbeta som anställd på en privat klinik eller starta eget företag. På senare år har vårdcentraler visat ett ökat intresse för kiropraktik och har även kiropraktorer som anställda.

Är du intresserad av att fördjupa dig ytterligare inom kiropraktik kanske en forskarkarriär är något för dig? Med en akademisk utbildning på avancerad nivå har du möjlighet att doktorera, utbilda dig till forskare, med hela världen som arbetsfält.

Intervju med kiropraktor och forskare Iben Axén, docent i kiropraktik vid KI.

Har du frågor? Kontakta LKR:s studievägledare för mer information och hjälp.

Rekommenderade sidor

Kiropraktorstudier vid Syddansk Universitet