Owe Sterner.

En fantastisk man som har gått ur tiden!

Owe, mycket finns att säga om Owe. Men ska man sammanfatta honom med ett ord så blir det: ENGAGERAD. Vad han än gav sig in i, oberoende av projekt, så var det engagemanget som var drivkraften. Drivkraften i engagemanget låg i att framföra ett budskap där grundstenen var att få individer att förstå sammanhanget och nyttan i projektet. Oberoende av vad Owe företog sig så låg det honom varmt om hjärtat och han hade enligt min uppfattning alltid ett personligt engagemang.

Owe kom till LKR innan min anställning, då Stina var kassör och Patrich var ordförande. Owe var delaktig i att anställa mig som kanslist, vilket han gärna påpekade i tid och otid. Han hade övertalat Patrich och Stina att ingen annan var lämplig. Owe var ofta väldigt övertygande och i just detta fall är jag honom evigt tacksam. Han var ett fantastiskt stöd under den tiden vi arbetade tillsammans inom LKR. Han ställde alltid upp som rådgivare och bollplank. Kiropraktiken var ett relativt nytt område för mig och Owe hade ett utomordentligt tålamod med mina frågor. Han var alltid peppande och drivande, visade på vilka sätt jag kunde agera om han tyckte att jag gjorde fel och oerhört uppmuntrande när jag gjorde något bra.

Owe var en man med extraordinär kunskap inom många områden men också en man med en retorisk skicklighet som han använde till fullo. Det fantastiska med Owe var just hans skicklighet att lägga fram förslag och få med sig alla. Owe var en handlingskraftig man, han drev på och fick saker genomförda, LKR har mycket att tacka honom för.

Under sin tid i LKR drev han kiropraktiken framåt på ett sätt att den blev förståelig för utomstående. Han såg vad som behövdes för LKR ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Han såg vilka verktyg LKR behövde använda för att få fram sitt budskap främst så att den akademiska och politiska världen blev involverad, engagerad och till viss del ansvarig på en nivå anpassad till LKR men även så att gemene man, nuvarande och blivande patienter, förstod konceptet kiropraktik.

Owe såg vad som behövdes för LKR’s framtid såsom IT, sociala medier, kommunikation med samhället likväl till direkta individer med inflytande inom hälso- och sjukvård. Owe var en tillgång under många år för LKR, vilket till stor del har utvecklat organisationen till vad den är idag men även den mer positiva inställningen samhället har för kiropraktik idag.

Owe blev invald som hedersmedlem i LKR 2012 för sitt stora engagemang samt sitt gedigna och till stor del obetalda arbete han la ner på vår förening.

Personligen kommer jag att sakna en kär vän som jag fick uppleva mycket med, både professionellt och privat. För LKR’s del kan vi vara tacksamma för den tid och den kunskap vi fick ta del av då han hjälpte oss att föra fram kiropraktikens budskap på ett framgångsrikt och professionellt tillvägagångssätt.

Vila i frid Owe, du är saknad!

Ellinore Andersson, fd. kanslist i LKR