Ryggbesvär – den stora folkhälsoutmaningen

Besvär från rörelseorganen och framförallt rygg- och nackrelaterade besvär har blivit en av vår tids nya folksjukdomar. Sammantaget är de här besvären de mest funktionsnedsättande, sjukskrivningsdrivande och kostsamma sjukdomstillstånden.

I den senaste Global Burden of Disease– rapporten (2016) befäster rygg- och nackbesvär positionen i toppen som ett av de sammantaget mest funktionsnedsättande sjukdomstillstånden i Sverige och övriga världen. Folkhälsomyndighetens nationella enkät 2016 visar att 46 % av alla svenskar haft besvär i rygg under det senaste året och 50 % haft nackbesvär.

Kostnaderna är svårberäknade men ligger på en hög nivå, både för direkta vårdkostnader och ett stort produktionsbortfall.

Bakom statistiken döljer sig människor vars liv i många fall påverkas kraftigt. Nedsatt arbetsförmåga, minskad social aktivitet och försämrad livskvalitet är vanliga följder vid dessa besvär.

I WHO Action Plan for Europe 2016 pekar man tydligt på betydelsen av muskuloskeletal hälsa för att befrämja en god hälsa för den arbetsföra befolkningen, ett hälsosamt åldrande och ekonomisk självständighet. Den demografiska förändringen med en åldrande befolkning vi befinner oss i gör dock prognosen negativ. En av de nödvändiga åtgärder WHO lyfter fram för framgång med att vända utvecklingen är att tillse behovet av kompetens för ett snabbt omhändertagande.

Kiropraktorer är den legitimerade yrkesgrupp med mest omfattande utbildning inom diagnostik, behandling och förebyggande av ryggradsrelaterade besvär. Högutbildade kiropraktorer är en del av lösningen. Hitta din LKR-kiropraktor här.