Yrsel

Yrsel är en av våra vanligaste åkommor och visar att kroppens balanssystem inte fungerar som det är tänkt. Det finns många orsaker till detta. Ordet yrsel är en generell beskrivning av symptom, och upplevs olika från person till person. I medicinska termer skiljer vi på yrsel och vertigo. Balansorganen består av flera områden i hjärnan som mottar och bearbetar känselintryck från synen, balansorganen i innerörat och rörelseapparaten. Yrsel uppstår när hjärnan uppfattar informationen den får om kroppens position och från våra olika sinnen, som oförenliga.

Vanliga symptom

Yrsel är en sak som de flesta av oss har upplevt. Man känner sig vinglig och instabil och upplever en svajande och ostadig känsla och det kan svartna för ögonen. Vertigo är en intensivare och kraftigare upplevelse av att antingen omgivningen eller jag själv snurrar runt; en karuselliknande känsla (gyratorisk vertigo). Andra upplever en gungande känsla, som om man är ombord på en båt (nautisk vertigo).

Orsaker till yrsel

Din balans är beroende av information från ögon, balansorgan och kroppens muskler och leder. De flesta orsakerna till yrsel är vanligtvis ofarliga. Om yrsel följs av nedsatt hörsel, kraftigt öronsus, försämrad syn, feber, svår huvudvärk, hjärtklappning, bröstsmärtor eller andningssvårigheter, bör du kontakta läkare. Problem kan uppstå i av flera system som beskrivs nedan.

Balanscentrum i hjärnstammen och lilla hjärnan
Här registreras och samordnas all information från sinnesorganen. Så länge balanscentrum fungerar och får tillförlitlig information från sinnesorganen, har vi en känsla av att vara i balans. Felfunktioner och sjukdomstillstånd i ett eller flera av dessa system kan därför ge upphov till yrsel.

Synen
Synen är mycket viktig för balansen. Blunda, så märker du snart att det är svårare att hålla balansen. Om du däremot fäster blicken på en fast punkt långt bort, dämpas yrseln och du får bättre balans.

Balansorganen
Dessa sitter i innerörat och kallas för labyrinten. Från labyrinten går balansnerven in till järnstammen.
De vanligaste problemen här är:

 • Cervikogen vertigo
  Yrsel som kommer från nacken skylls oftast på samspelet mellan nedsatt rörlighet i lederna i nacken och spänningar i nackmuskulaturen. Vid vissa tillfällen kan de påverka de små nerverna i dessa vävnader, så att de inte sänder korrekt information till hjärnan om huvudets position i förhållande till resten av kroppen, varvid man utvecklar yrsel. Denna form av yrsel behandlas med att normalisera funktionen av nackens leder och muskler.
 • Kristallsjuka (godartad ställningsrelaterad yrsel)
  Det kan samlas kristaller i labyrintens båggångar som då skapar falska signaler om att det snurrar. Kommer ofta akut och ger kraftiga yrselanfall när man ändrar ställning. Anfallen kan ofta behandlas enkelt, tryggt och effektivt av en kiropraktor.
 • Inflammation i balansnerven
  I förbindelse med en virusinfektion i hals, bihålor eller öra, kan balansnerven bli inflammerad. Symptomen här är kan vara mer ihållande och oberoende av huvud- eller kroppsställning. En inflammation på balansnerven försvinner ofta av sig själv efter 3– 6 veckor.
 • Mèniérs sjukdom
  Ménièrs sjukdom är en plågsam och kronisk, men inte livshotande form av yrsel. Symptomen kommer i anfall med intensiv yrsel, ljud i det angripna örat och hörselnedsättning som ökar under anfallen. Hörseln kommer efter en tid att försämras. Orsaken till sjukdomen är okänd men troligtvis spelar flera faktorer in, virus, ärftliga faktorer och vissa typer av allergi eller matintolerans.

Sinnesinformation från hud, muskler och leder

Detta system bidrar till att upprätthålla balansen genom en jämn ström av signaler från leder, senor och muskler i hela kroppen till balanscentrum.

Nackens översta del

Balanssystemet är helt beroende av korrekt information från muskler och leder överst i nacken. Yrsel skylls ofta på felfunktioner från dessa leder, och muskelspänningar där. Nacken är programmerad att låta huvudet följa sinnesintryck från syn och hörsel. Ser du något som rör sig i synfältet eller hör ett ljud bakom om dig, kommer du automatiskt att vrida på huvudet för att orientera dig. Vi vänder också huvudet framåt i rörelseriktningen automatiskt. Balanscentrum får också hela tiden viktig information från lederna överst i nacken om huvudets ställning i förhållande till kroppen.

Förebyggande balansträning

Det bästa rådet för att förebygga balansproblem är aktivitet som stimulerar balansapparaten. På samma sätt som muskulatur, skelett och leder är beroende av aktivitet och träning så måste balanssystemet hållas aktivt. Om vissa delar av balansorganen är skadade så kan andra delar av systemet effektiv tränas upp för att kompensera för detta. Speciellt vid hög ålder är rörelse- och balansträning viktig. Många skador och fall som förorsakas av yrsel kanske kunde undvikas. Träning anpassas till graden av symptom. Kiropraktorn råder dig.

Kiropraktik och yrsel

Kiropraktorn måste först konstatera vilken slags yrsel du lider av och bedömer det utifrån de områden som beskrivits ovan. En grundlig undersökning av nackens funktion är viktig, då hela eller delar av orsaken till problemet kan ligga där. Kiropraktorn kommer då att kunna ge dig en effektiv och trygg behandling av det som stör balansapparaten. Visar sig yrseln kunna vara orsakad av något som behöver vidare utredning remitteras du till din läkare.

Kiropraktisk behandling

Syftet med behandlingen är att minska yrseln. Kiropraktorn använder dels händerna i själva behandlingen och använder en rad andra metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i hela balansapparaten. Dessutom används rehabiliterande övningar utifrån patientens behov.

Här finns mera information:

http://www.yrsel.com/