Ryggsmärta hos barn – hur vanligt är det?
I en stor dansk studie har forskare kartlagt ryggsmärta hos barn i åldrarna 8-15 år. Man har följt 1400 skolbarn under 3 år med veckovisa SMS där föräldrarna svarat på en fråga om barnet haft någon form av smärta i muskler eller leder. Om smärta rapporterats, har detta följts upp av ett telefonsamtal av ett team bestående av kiropraktorer och sjukgymnaster och vid behov en undersökning för att diagnostisera och vid behov behandla problemet.

Totalt rapporterade 55,5% av barnen någon form av ryggsmärta (nacksmärta, bröstryggsmärta eller ländryggsmärta) under studieperioden. Andel barn med dessa problem ökade med barnens ålder. De flesta barn hade kortvarig smärta (60% rapporterade smärta som varade endast under 1 vecka) men en fjärdedel av barnen hade mer än 3 episoder med smärta under studietiden och 17% rapporterade smärta som varade mer än 4 veckor.

Detta bekräftar tidigare studier att ryggsmärta hos barn är vanligt, och att en grupp barn faktiskt har smärta som är relativt långvarig. Då vi sedan tidigare vet att ryggsmärta hos barn ofta leder till ryggsmärta i vuxen ålder, är det angeläget att dessa barn får behandling för sina ryggradsrelaterade besvär.

Studien är open access: https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-017-1424-5