LKR skickade den 30 juni in ett remissvar gällande Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – Reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisatrit, artros och osteoporos – stöd för styrning och ledning

Här är de viktigaste synpunkterna LKR haft vad gäller riktlinjerna:

  • Vi har påmint författarna i vissa delar att komma ihåg ett professionsneutralt förhållningssätt i primärvården där det är den reella kompetensen som ska lyftas och inte knyta an specifika yrken till särskilda arbetsuppgifter
  • Att kiropraktorer inkluderas i de möjligheter till fortbildning för att uppnå tidigare diagnos och högre kostnadseffektivitet vid artros, något som kan uppfattas som över yrkesgrupperna gränsöverskridande och kräver ändrat förhållningssätt ute i regionerna när förfrågningsunderlag riktat mot primärvården skapas.
  • Riktlinjerna rekommenderar att ledmanipulation som enskild åtgärd inte ska utföras vid artros då evidensen är oklar och rehabilitering har påvisad högre effektivitet. Detta motsäger inte LKR däremot påpekar vi att manuell behandling som tilläggstjänst, vid artros riskerar att helt avvecklas. I kunskapsunderlaget till riktlinjerna anser man att manuell terapi har en plats som tilläggsbehandling vid artros men då detta inte framförs i riktlinjerna utan endast ”icke-göra rekommendation för ledmanipulation som enskild åtgärd” riskerar ett manuellt behandlingserbjudande att avvecklas helt av beslutsfattare som läser rekommendationerna.