Med anledninga av den nya vårdmomsen har LKR tillsammans med flera andra företagarrepresentater skrivit två debattartiklar, som fått publicering i Göteborgsposten och Uppsala Nya Tidning.

GP: ”Vårdmomsen slår mot vårdkvaliteten”

”När den nya vårdmomsen införs kommer det att drabba de privata vårdgivarna, skriver bland andra Fredrik Lange, legitimerade Kiropraktorers riksorganisation.” Göteborgsposten har publicerat en debattartikel om den nya vårdmomsen signerad ordförandena för bland andra LKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna.

Läs hela artikeln på GP.se.

UNT: ”Beskatta inte personalen”

”Skatteverket inför moms på uthyrning av vårdpersonal 1 juli. Det hotar patientsäkerheten och rättvis konkurrens, skriver fyra företagarrepresentanter. I Sverige är sjukvården enligt lag undantagen från mervärdesskatteplikt, det vill säga moms. I oktober 2018 beslutade dock Skatteverket att utmana principen genom ett riskfyllt ställningstagande. Myndigheten fastslog att uthyrning av vårdpersonal ska beläggas med momsskyldighet från och med 1 juli 2019.”

Debattartikeln är signerad Fredrik Lange (LKR), Günther Mårder (vd Företagarna), Merit Lindberg (vd Privattandläkarna), Thomas af Bjur (förbundsdirektör Svenska Vård).

Läs hela artikeln på UNT.se