Per Palmgren har utsetts till ny ledamot i Karolinska Institutets (KI) Pedagogiska Akademi av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU). Av de inkomna ansökningarna 2022 var det bara en kandidat som efter interna och externa granskningar bedömdes lämplig, nämligen vår medlem Per Palmgren.

Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi består av lärare som visat skicklighet utöver det vanliga inom undervisning och lärande vid Karolinska Institutet. Deras pedagogiska insatser har bedömts som särskilt viktiga för att främja god utbildningskvalitet. Det övergripande syftet med Pedagogiska Akademin är att stimulera pedagogiskt utvecklingsarbete och engagemang i undervisnings- och utbildningsfrågor genom att uppmärksamma lärare som visat pedagogisk excellens. Utlysnings- och bedömningsprocessen leds av ordförande på uppdrag av KU.

Sakkunniga lyfter särskilt att Per är en mycket kompetent pedagog med både djup och bred högskolepedagogisk kunskap och att han kan omsätta högskolepedagogisk teori i undervisningspraktik. Vidare att Pers meriter som forskningsaktiv med forskningssamarbeten och samförfattande med idag ledande forskare i högskolepedagogik nationellt som internationellt är ett av flera uttryck för detta.

– Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning och tillika KI:s nytillträdande rektor, ringde mig för att meddela att jag blivit invald i Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi och därmed uppfyller universitetets formella krav som akademiledamot. I och med utnämningen får jag en engångspremie vilken jag antagligen kommer att använda för att ta en månads ”sabbatical” för att skriva på två medicinpedagogiska forskningsprojekt. Vidare, tänker jag att genom Pedagogiska Akademins nätverk, dela med mig av min erfarenhet och reflekterande undervisningspraktik och därmed stödja andra lärare och lärarlag i deras strävan att utveckla, undervisning, handledning och utbildning, säger Per Palmgren, docent i medicinsk pedagogik och assisterande lektor vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).