Omedelbara effekter av ländryggsmanipulation på smärtkänslighet och hållningskontroll hos individer med ospecifik ryggsmärta: en randomiserad kontrollerad studie
I denna studie randomiserades patienter (ålder 20–60) med daglig eller nästan daglig ländryggssmärta (LBP) de senaste tre månaderna till två grupper. Deltagarna inkluderades om de uppvisade 4 av fem inklusionskriterier: smärta <16 dagar, inga symptom i underbenet, <19 på “fears and beliefs questionnaire”, spinal stelhet, och >35 graders inåtrotation av höften. De fem kriterierna utgör en del av ett prediktionsregelprotokoll för vilka patienter som kan ha nytta av manipulationsbehandling.

Det mest hypomobila segmentet mellan L1 och L5 på samtliga 24 deltagare identifierades med ”posterior-anterior vertebral pressure test” utfört av medverkande osteopat.

Signifikant reduktion av smärtintensitet 

Deltagarna i interventionsgruppen behandlades med side-posture HVLA medan kontrollgruppen endast placerades i en sådan position.
Före och direkt efter interventionen mättes smärtintensitet med NRS, smärttröskelnivå (med algometer) och hållning (posture) via en force platform.
Forskarna fann en signifikant reduktion avseende smärtintensitet för bägge grupperna, men inga förändringar av smärttöskelnivåer eller mätbara förbättringar gällande hållning (postrural svajning eller kraftfördelning)).
Jefferson Fagundes Loss et al, Chiropractic and Manual Therapies, volume 28, Article number: 25 (2020)