Hej,
Vi behöver din hjälp!
I ett nytt spännande forskningsprojekt kommer vi undersöka klinikers förmåga, att genom en strukturerad anamnes, identifiera specifika psykologiska subgrupper av patienter med ländryggsbesvär.
Via länken nedan har vi skapat en kort introduktionsfilm till projektet.
https://kise-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andreas_eklund_ki_se/EV7nI5lzbwFNn7AKOtGAJngBArZYk9PcFu6o2rdUjDAJgw?e=JrOxkg
Verkar detta intressant gå till hemsidan via länken nedan för mer information om projektet och instruktioner för hur du skall gå vidare om du vill delta.
https://ki.se/imm/rekrytering-av-kliniker-till-forskningsprojekt
Tack för att du bidrar till forskningen inom manuell medicin i Sverige!
Mvh,
Andreas Eklund | DC, MSc, PhD
Unit of Intervention and Implementation Research for Worker Health
The Institute of Environmental Medicine (IMM) Karolinska Institutet
171 77 Stockholm | Nobels väg 13
+46 73 970 95 02
andreas.eklund@ki.se | www.ki.se/imm/iir