Grattis Fredrik till ordförandeposten! Hur känner du inför uppdraget?

Tack! Ödmjukhet inför uppgiften. Jag ser fram emot att få driva och ta beslut i enlighet med medlemmarnas önskan tillsammans med övriga styrelsen. Jag ser också fram emot givande möten och komplicerade frågeställningar som kan uppkomma.

Berätta, vem är du?

En 45-åring  med fru och två barn boendes i Älvsjö, med rötterna i Värmland. Jag fick min kiropraktorexamen 2002 från Syddansk Universitet i Odense och har sedan dess praktiserat i Stockholmsområdet med allt från privat enskild mottagning, multimodalt omhändertagande av långvariga ryggsmärtor i öppenvården till idag som verksamhetsansvarig till en primärvårdsrehabilitering inom vårdval i Stockholms läns landsting tillsammans med två kollegor.

Vilka frågor vill du driva som LKRs ordförande?

Först och främst vill jag jobba för att driva den verksamhetsplan medlemmarna tidigare tagit beslut om innefattande mål för ny utbildning, ökad integration i samhället och vårdetablissemanget, stödja och skapa en bra forskningsmiljö för våra disputerade och doktorander samt genomföra den organisationsförändring som medlemmarna röstade igenom nu på vårmötet.

Personligen tycker jag det är viktigt att vi internt utvecklar oss kiropraktorer som grupp, bland annat i form av en gemensam värdegrund  där vi tillsammans genom konstruktiv dialog och klara spelregler ur ett patientetiskt perspektiv anstränger oss för att definiera vad det kommer innebära att vara kiropraktor i Sverige bortom 2020. Kring detta kommer jag återkomma.