Iben Axén tilldeles nästan 4 miljoner kronor inom ramen för AFA Försäkrings forskningsområden arbetsmiljö och hälsa för att studera hur kiropraktorer och naprapater hanterar och upplever covid-19-pandemin. Det här är ett av de nio projekt som beviljas forskningsmedel för att ta reda på mer om effekterna av covid-19 inom forskningsområdena arbetsmiljö och hälsa. 

Se nedan för beskrivning av projektet:

Covid-19-pandemin och småföretagare inom hälso- och sjukvård – arbetsmiljö, hälsa och ekonomi hos Sveriges kiropraktorer och naprapater

Iben Axén tilldelas 3 766 000 kronor för att studera hur kiropraktorer och naprapater hanterar och upplever covid-19-pandemin och hur den påverkar deras hälsa och deras verksamhet nu och över tid. Projektet ger en unik möjlighet att fördjupa kunskaperna om småföretagare inom vårdområdet med stor risk för smitta. Projektet beräknas pågå till 2023.

Kontakt: Iben Axén, docent vid Institutionen för miljömedicin, Karolinska Institutet: 08-524 832 28, iben.axen@ki.se

Läs hela artikeln här.