Helsedirektoratet sätter ECCE-godkännandet som en förutsättning för att bevilja ett norskt tillstånd för att arbeta som kiropraktor i landet. Det innebär att kiropraktorer som utbildats i Sverige inte längre får ett norskt tillstånd. 
Den 1 februari 2020 avvecklades avtalet mellan de nordiska länderna för ömsesidigt godkännande av vårdpersonal. Det innebär att från och med detta datum ska ansökningar om godkännande och specialgodkännande från nordiska sökande behandlas i enlighet med EES-föreskrifter i linje med sökande från andra länder i EU, EES och Schweiz.
Det här innebär konsekvenser för de som söker norskt tillstånd med utbildning, godkännande eller specialistgodkännande från ett annat nordiskt land. För kiropraktorer som utbildats i Sverige innebär detta att de inte längre får norskt tillstånd eftersom utbildningen inte är godkänd av ECCE.

För mer information: