Nyheter från Nordic Försäkring
Information från LKR/Nordic Försäkring/Svedea.
Till medlemmar med försäkring hos Nordic Försäkring.
From 3 april 2023 Nordic Försäkring och Riskhantering AB: namnändring till Gallagher.
Vår kontaktperson Inger björn har en ny emailadress: inger_bjorn@ajg.com
Läs mera här: Följebrev april 2023