NIKKB är en stiftelse som grundades 1990, för att som forsknings- och kunskapsinstitut ta fram forskning ur hälsovetenskapligt perspektiv inom kiropraktik och klinisk biomekanik.

NIKKB strävar målmedvetet med att sprida användandet och tillgodogörandet av forskning.

NIKKB erbjuder och vidareutvecklar utbildning för nordiska kiropraktorer.

NIKKB utbyter sambandsfunktion och kvalitetssäkring inom röntgenområdet.

NIKKB hanterar logistiken för allmäntjänstgöringen för studenter inom klinisk biomekanik.

Som forsknings- och kunskapsinstitut är NIKKB:s främsta mål att:

– ta fram och bidra till framställandet av vetenskaplig forskning som är av högsta kvalitet inom kiropraktik och kliniska biomekanik.

– kommunicera och tillgodogöra denna forskning till kiropraktorer och övrig hälso-och sjukvårdspersonal.

– se till att kunskapsöverföring mellan NIKKB och dess målgrupper tillgodoses.

– erbjuda och ge utbildning för nordiska kiropraktorer, så de förbereds att praktisera i ett samhälle och hälsovård som är i ständig utveckling.

 

Till NIKKB:s forskning