Träning och manuell behandling vid ländryggsmärta

Två danska, multidisciplinära forskargrupper har tagit fram nya kliniska riktlinjer för behandling av kortvarig (mindre än 12 veckor) ländryggsmärta och/eller ischias. Riktlinjerna bygger på den senaste forskningen inom området.

Utöver rådgivning och rekommendation att hålla sig aktiv vid dessa besvär, rekommenderas i första hand riktade träningsprogram och manuell behandling.

De nya riktlinjerna går delvis emot tidigare riktlinjer och är av stor betydelse vid vård och behandling av patienter med kortvarig ländryggsmärta.

https://link.springer.com/epdf/10.1007/s00586-017-5099-2…