Inbjudan och kallelse

Varmt välkommen till att delta på LKR:s extra medlemsmöte fredag 27 november 2020 start kl. 16.00 – ca kl. 17.00
Deltagandet sker endast via Zoom pga. rådande omständigheter och rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Kallelse
Handlingar

Anmälan: Anmäl dig här

Obligatorisk anmälan, svara senast 2020-11-25
Teknisk information sändas ut till dig som anmält dig i god tid innan mötet.
Ifall du röstar via ombud måste du i alla fall anmäla dig och uppge namnet på ditt ombud.

Hjärtligt välkommen att delta