Vetenskapliga Rådet

Vetenskapliga rådets uppdrag:

Forskning
Vetenskapliga rådet fungerar som en viktig kunskapskälla för våra medlemmar. De har som uppgift att omvärldsbevaka och samla in forskning både i Sverige och internationellt och sprida kunskapen vidare till våra medlemmar. De bistår även våra medlemmar med litteratur inför föreläsningar och inför förhandlingar med olika myndigheter. Vetenskapliga rådet deltar även i konferenser och kurser som är till nytta för våra medlemmar.
Media
Vetenskapliga rådet finns även som stöd vid artikelförfattande och vid pressreleaser som berör svensk eller utländsk press.

Vetenskapliga Rådet 2022 – 2023

Per Palmgren, Ordförande
maila Per Palmgren

Iben Axèn, Ledamot
iben.axen@ki.se

Cecilia Bergström, Ledamot
cecilia.bergstrom@lkr.se

Andreas Eklund, Suppleant

Mail: vetenskapligaradet@lkr.se

 

 

 

Rekommenderade sidor

Vetenskapliga Rådets uppdrag

Vägledning för doktorandstudier