Vetenskapliga Rådet

Vetenskapliga rådets uppdrag:

Forskning
Vetenskapliga rådet fungerar som en viktig kunskapskälla för våra medlemmar. De har som uppgift att omvärldsbevaka och samla in forskning både i Sverige och internationellt och sprida kunskapen vidare till våra medlemmar. De bistår även våra medlemmar med litteratur inför föreläsningar och inför förhandlingar med olika myndigheter. Vetenskapliga rådet deltar även i konferenser och kurser som är till nytta för våra medlemmar.
Media
Vetenskapliga rådet finns även som stöd vid artikelförfattande och vid pressreleaser som berör svensk eller utländskning.

Vetenskapliga Rådet 2019 – 2020

Andreas Eklund, Ordförande
andreas.eklund@ki.se

Iben Axèn, Ledamot
iben.axen@ki.se

Cecilia Bergström, Ledamot
cecilia.bergstrom@lkr.se

Per Parlmgren, Suppleant
per.palmgren@ki.se

Mail: vetenskapligaradet@lkr.se

 

 

 

Rekommenderade sidor

Vetenskapliga Rådets uppdrag

Vägledning för doktorandstudier