Till medlemmarna i LKR, Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation
Ett år går fort!
Det är nu redan dags att förnya medlems försäkringarna inför 2022-07-01.
Läs mera: Följebrev juni 2022
Med vänlig hälsning

Inger Björn
Ansvarig försäkringsmäklare
Nordic Gruppförsäkring